Permanent 90 kilometer per uur op de snelweg (behalve voor elektrische voertuigen)

6.227 boetes werden gisteren uitgeschreven aan chauffeurs die zich niet hielden aan de snelheidsbeperking omwille van het smogalarm. Misschien ook wel aan bezitters van een elektrische wagen en dit lijkt ons allesbehalve fair. Zij veroorzaken de luchtvervuiling niet en zouden zich dan ook niet aan deze snelheidsbeperking moeten houden. De politie had bijkomende controles aangekondigd,…

Verkeerd in het verkeer

Maak je je er niet zo druk om. Trek het je niet aan. Relativeer nu eens. Wel, ik heb het allemaal geprobeerd. Maar ik kom tot de vaststelling dat ik me opnieuw meer en meer begin te ergeren. Laat dat een teken zijn, dat de situatie niet verbetert, wel integendeel. Ik begin er zo stilaan…